Stadgeenligt årsmöte,

25.04.2018 kl. 17.30 – 17.55
i sidokabinettet.