Helaniemi Lauri, kommendör för Nylands Brigad

23.04.2008 kl. 18.00 – 21.01
berättade om "Internationellt fredsarbete med focus på Afrika"