Marianne Österberg och Monica Bäckström

26.11.2008 kl. 18.00 – 21.01
berättade i ord och bild om sin pilgrimsvandring till Santiago de Compostela