Peppe Öhman, chefredaktör för Papper

21.04.2010 kl. 18.00 – 21.01
talade om sociala medier och om hur man skall använda sig av dem i sitt dagliga liv