Henry Wiklund, kammarråd,

27.04.2011 kl. 18.00 – 21.01
kåserade kring det finlandssvenska kapitalet, de finlandssvenska institutionerna och svenskans närvaro i samhällslivet