Henrika Franck (Dr), forskare och lärare vid Aalto

29.11.2017 kl. 18.00 – 21.30

                                                                        Henrika Franck (Dr) är forskare och lärare vid Aalto universitetets handelshögskola. Hennes forskning fokuserar på etik och etiskt handlande i organisationer, i synnerhet inom strategiskt arbete och beslutsfattande

De flesta av oss vill uppfattas som goda människor, båda av oss själva och av andra, men ändå ljuger och fuskar vi alla lite varje dag. Men bara så lite, att vi fortfarande kan känna oss mer eller mindre etiska. Vi diskuterar hur moralisk närsynthet uppstår och vad det i längden kan betyda för individer, organisationer och hela samhällen.